Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Music

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Download Mp3 “Kurira Mkundi” Music by Mambo Dhuterere

African Gospel Musician, Mambo Dhuterere Release New Song Titled “Kurira Mkundi” Kurira Mkundi by Mambo Dhuterere Is A Powerful Song That Will Uplift Your Spirit.
Listen & Download Free Mp3 Audio, Stream Music Video & Lyrics. Share & Stay being blessed.

What do you think about this song?

We want to hear from you all.

Drop your comments

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Lyrics

Kurira kurira
Kurira mukundi kurira
Kurira kurira
Kurira mukundi kurira

Chinondi vhiringa hutano panyika dzino kurangarira
Kuti neramangwana ndichazoveiko
Ndinotomborara msango ndichingoshanda
Se ndiri nhapwa, ramangwa rijeke

Shungu dzemoyo dzichingoti dai vapwere
Vaseva muto varegere kuchiva vavakidzani
Nhamo haina tsiye nyoro kuti ndiseve
Kudikitira hakuna inofurira nedzivete

Hunzi ukatobuda ziya wawana dovi wasimukira
Sango rinopa waneta wadzungaira
Baba pose pandinoshanda vhangeri
Renyu ndiyo tariro

Kuti zvandino gogodza ndichazarurirwa
Nyangwe vakapfiga musuwo ndinonopinda
Nkumbariro, ini kwandinoenda ndichakusvika
Pfimbi yerugare iripo handimboneti kufukunura
Jesu vakati tsvagai muchawana

READ ALSO Mambo Dhuterere – Zvinonyadzisa
Nazvo chandisinga rivare pandinosha kunyengetera
Kuti dururai zodzo, baba dururai
Chese chandichabata, baba chinoda zodzo
Basa randinoshanda haa rinoda zodzo

Kwese kwandichashava baba kunoda zodzo
Nzira dzandichafamba haa dzinoda zodzo
Bbaa dururai zodzo, Bbaa dururai zodzo
Bbaa dururai zodzo

Hee denga rina Mwari anoti mukandikumbira
Kumbirai ndokupai
Ndini Mwari mumwe chete aikumbirwawo nana
Solomon njere ndichivapa

Aburaima hwai dzese dziya mombe ne
Ngamera ndini ndakamupa
Samieri mai vake vanga vava kutonzi
Ngonwa Hana ndakamupa

Vanoshamisika vavakidzani chembere
Kuyamwisa Sara kunyamwisa
Kana zvikasa shamisa haasi Mwari
Mwari unototi ugobvunza sei
Mwari unototi ugobvunza seyiiiiii.

Ndakazvinzwa makasimudzira
Davita kubva kumakwai, makamuita Mambo waIsirairi
Neni ndinodzidana Ngoni dzigondizunza
Ndibve guruva

READ ALSO Mambo Dhuterere – Kurira Mukundi
zongova nhoroondo ndava Mambo
Zvese zvamakavaitira vana Josefa ndinozviziva
Zvekunotora nhapwa yova Mambo
Mukabata hupenyu hwangu inotofuma yava
Vhangeri kuti zvedi kuna Jaire anosimudza marombe

Jobo vamugadza mudhishi kutora zvese
Pfuma nevana, ndimi makamudzorera zvava double
Kana mukazvida wedenga rinotodoka ndava shoroma
Ndava kutochengeta nemadzikoma

Mwaka usati wambopera ndichatofona ndichipembera
Kuti huyai muone zvandaitirwa
Ndoti bye bye kunhamo usare mushe ndava kuenda
Wanga wanyanyawo kundishungurudza

Zvekudya zvokunhongerer zvakatoperera kuna
Razaro ini ndiropafadze kuti ndigoche
Baba vanondikomborera pandinobuda nepakudzoka

Ngoni dzazviramba nditande botso
Chese chandichabata tenzi nenyasha
Dzavo chicha bhuruma
Kubhuruma se mudonzvo waAron

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Music video

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Newsletter Signup

Enter your Name & Email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.
Loading

Recommended

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Hope Has A Name” Music by Passion ft. Kristian Stanfill American Gospel Group & American Christian Musician,...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Highest Hallelujah” Music by Passion ft. Brett Younker American Gospel Group, Passion Release New Song Titled “Highest...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “O Holy Night” Music by Passion ft. Crowder American Gospel Group and American Contemporary Christian Musician, Passion...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Away In A Manger” Music by Tommee Profitt Ft. Daniel Saint Black – New Song Cafe American...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Narrow Road” Music by LT & CWIN American Christian Hip Hop Artist , LT & CWIN Release...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Gratitude” Music by Sola Allyson Nigerian soul, folk and gospel singer and songwriter, Sola Allyson Release New...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Job” Music by Midian Lima & Arthur Callazans Brazilian contemporary Christian music singer and songwriter, Midian Lima...

You May Also Like

Albums

Upload Your Song Free   Brand New Album (ZIP) Titled “Bridges – EP” By Da’ T.R.U.T.H. & Limoblaze – Download Mp3 “Bridges – EP”...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “God of Vengeance” Music by Minister GUC Nigerian gospel music minister, Minister GUC Release New Song Titled...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Remember” Music by Maverick City Music From Stable TRIBL Ft. UPPERROOM Staring Dante Bowe and Eniola Abioye...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Bridges” Music by Da’ T.R.U.T.H. & Limoblaze American Christian rapper and Nigerian Christian singer , Da’ T.R.U.T.H....

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Sound of Victory” Music by Da’ T.R.U.T.H. & Limoblaze Ft. Travis Greene American Christian rapper and Nigerian...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Remember” Music by Maverick City Music From Stable TRIBL x UPPERROOM Ft. Dante Bowe and Eniola Abioye...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Stupid Love” Music by Limoblaze & Da’ T.R.U.T.H. Nigerian Christian singer and American Christian rapper, Limoblaze &...

Music

Upload Your Song Free   Download Mp3 “Seu Nome É Amor (Love Has a Name)” Music by Gabriela Rocha & Kim Walker-Smith Brazilian &American...