Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Music

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi

Download Mp3 “Kurira Mkundi” Music by Mambo Dhuterere

African Gospel Musician, Mambo Dhuterere Release New Song Titled “Kurira Mkundi” Kurira Mkundi by Mambo Dhuterere Is A Powerful Song That Will Uplift Your Spirit.
Listen & Download Free Mp3 Audio, Stream Music Video & Lyrics. Share & Stay being blessed.

What do you think about this song?

We want to hear from you all.

Drop your comments

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Lyrics

Kurira kurira
Kurira mukundi kurira
Kurira kurira
Kurira mukundi kurira

Chinondi vhiringa hutano panyika dzino kurangarira
Kuti neramangwana ndichazoveiko
Ndinotomborara msango ndichingoshanda
Se ndiri nhapwa, ramangwa rijeke

Shungu dzemoyo dzichingoti dai vapwere
Vaseva muto varegere kuchiva vavakidzani
Nhamo haina tsiye nyoro kuti ndiseve
Kudikitira hakuna inofurira nedzivete

Hunzi ukatobuda ziya wawana dovi wasimukira
Sango rinopa waneta wadzungaira
Baba pose pandinoshanda vhangeri
Renyu ndiyo tariro

Kuti zvandino gogodza ndichazarurirwa
Nyangwe vakapfiga musuwo ndinonopinda
Nkumbariro, ini kwandinoenda ndichakusvika
Pfimbi yerugare iripo handimboneti kufukunura
Jesu vakati tsvagai muchawana

READ ALSO Mambo Dhuterere – Zvinonyadzisa
Nazvo chandisinga rivare pandinosha kunyengetera
Kuti dururai zodzo, baba dururai
Chese chandichabata, baba chinoda zodzo
Basa randinoshanda haa rinoda zodzo

Kwese kwandichashava baba kunoda zodzo
Nzira dzandichafamba haa dzinoda zodzo
Bbaa dururai zodzo, Bbaa dururai zodzo
Bbaa dururai zodzo

Hee denga rina Mwari anoti mukandikumbira
Kumbirai ndokupai
Ndini Mwari mumwe chete aikumbirwawo nana
Solomon njere ndichivapa

Aburaima hwai dzese dziya mombe ne
Ngamera ndini ndakamupa
Samieri mai vake vanga vava kutonzi
Ngonwa Hana ndakamupa

Vanoshamisika vavakidzani chembere
Kuyamwisa Sara kunyamwisa
Kana zvikasa shamisa haasi Mwari
Mwari unototi ugobvunza sei
Mwari unototi ugobvunza seyiiiiii.

Ndakazvinzwa makasimudzira
Davita kubva kumakwai, makamuita Mambo waIsirairi
Neni ndinodzidana Ngoni dzigondizunza
Ndibve guruva

READ ALSO Mambo Dhuterere – Kurira Mukundi
zongova nhoroondo ndava Mambo
Zvese zvamakavaitira vana Josefa ndinozviziva
Zvekunotora nhapwa yova Mambo
Mukabata hupenyu hwangu inotofuma yava
Vhangeri kuti zvedi kuna Jaire anosimudza marombe

Jobo vamugadza mudhishi kutora zvese
Pfuma nevana, ndimi makamudzorera zvava double
Kana mukazvida wedenga rinotodoka ndava shoroma
Ndava kutochengeta nemadzikoma

Mwaka usati wambopera ndichatofona ndichipembera
Kuti huyai muone zvandaitirwa
Ndoti bye bye kunhamo usare mushe ndava kuenda
Wanga wanyanyawo kundishungurudza

Zvekudya zvokunhongerer zvakatoperera kuna
Razaro ini ndiropafadze kuti ndigoche
Baba vanondikomborera pandinobuda nepakudzoka

Ngoni dzazviramba nditande botso
Chese chandichabata tenzi nenyasha
Dzavo chicha bhuruma
Kubhuruma se mudonzvo waAron

Mambo Dhuterere – Kurira Mkundi Music video

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

Newsletter Signup

Enter your Name & Email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.
Loading

Recommended

Lyrics

DOWNLOAD MP3: This Far by Chastity (Chazz) ft Parris Chariz (Music, Lyrics). American Gospel Singer Chastity (Chazz) Release New Song Titled “This Far” Featuring...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: Come My Way by Wande, Teni & Toyé (Music, Lyrics). American Gospel Singer Wande Release New Song Titled “Come My Way” Featuring...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: Raise the Meter by Torey D’Shaun & Trip Lee (Music, Lyrics). American Gospel Hip Hop Rappers Torey D’Shaun & Trip Lee Release...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: Summerhouse by Melvillous (Music, Lyrics). American Gospel Hip Hop Rapper Melvillous Release New Song Titled “Summerhouse” Summerhouse by Melvillous Is A Powerful...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: Don’t Play Cheap by Hulvey (Music, Lyrics) American Gospel Hip Hop Rapper Hulvey Release New Song Titled “Don’t Play Cheap” Don’t Play...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: My Stress by NF (Music, Lyrics) American Gospel Hip Hop Rapper Nf Release New Song Titled “My Stress” My Stress by NF...

Lyrics

DOWNLOAD MP3: Change by NF (Music, Lyrics) American Gospel Hip Hop Rapper Nf Release New Song Titled “Change” Change by NF Is A Powerful...

You May Also Like

Music

Download Mp3 “Holy” Music by Justin Bieber ft. Chance The Rapper Canadian singer, songwriter and multi-instrumentalist, Justin Bieber Release New Gospel Song Titled “Holy”...

Music

Download Mp3 “Adonai” Music by WorshipMob – Official Music Video for “Adonai (Spontaneous)” an original song by WorshipMob American Worship Music Collective, WorshipMob Release...

Music

Download Mp3 “Touch of Heaven” Music by Morgan Faleolo Morgan Faleolo sings ” Touch of Heaven” by Hillsong Worship Worship Leader at Bethel Church,...

Music

Download Mp3 “The Creator” Music by Samuel Suh South African Gospel Musician, Samuel Suh Release New Song Titled “The Creator” The Creator by Samuel...

Music

Download Mp3 “Gewagte Liebe – (Cover “Reckless Love”)” Music by Urban Life Worship “Gewagte Liebe” – unser 7. Cover der “Worship Song Series” ist...

Music

Download Mp3 “Intro” Music by Nucci Reyo the King’s Kid Ft Jim Jonesn American Gospel Musician, Nucci Reyo the King’s Kid Release New Song...

Music

Download Mp3 “Más Allá De Tu Ventana” Music by Hillsong Young & Free Australian Contemporary Worship Music Group, Hillsong Young & Free Release New...

Music

Download Mp3 “This Far by Faith” Music by Nucci Reyo the King’s Kid ft. Eric Roberson American Gospel Musician, Nucci Reyo the King’s Kid...